En el teu idioma

Si vols posar Itzulges en el teu idioma, posa't en contacte amb nosaltres.

A més, per tal de difondre aquesta aplicació en cada comunitat lingüística, estem buscant distribuïdors. Cada llengua tindrà un únicdistribuïdor i obtindrà un benefici econòmic basant-se en el treball de difusió i els resultats obtinguts.