Traductors/traductores

Gràcies a Itzulges poden gestionar millor el seu treball:

- Perquè tant els traductors/traductores de l'oficina com els externs/externes poden utilitzar les mateixes memòries

- Perquè els traductors/tracturores externs/externes no tenen per què gastar diners en comprar l'aplicació per a traduir

- Perquè poden treballar consultant totes les memòries al mateix temps

- Perquè el procés de correcció es gestiona de manera professional i hi queden registrades les correccions fetes

- Perquè es gestionen millor les traduccions quan hi ha un volum elevat: organitzant-les per clients, traductors/traductores, els treballs pendents de traduir, de corregir, etc.

- Perquè poden utilitzar una terminologia més unificada ja que, si es desenvolupa el diccionari, en les recerques es donarà prioritat a aquestes paraules

- Perquè es disminueixen les despeses ja que el cost per traductor/traductora és inferior a altres aplicacions que hi ha en el mercat

A més, podran oferir als seus clients un millor servei ja que, a més de fer-los les traduccions, els podran oferir serveis complementaris:

- Servei de correcció de textos

- Realització d'un diccionari que reculla la terminologia de l'empresa

- La memòria de traducció i la possibilitat de consultar el diccionari que s'anirà actualitzant permanentment

Encara que Itzulges té nombrosos avantatges respecte d'altres programes de traducció com el Word Fast o Trados també té algun desavantatge: els textos amb nombroses imatges o fotos o formats especials es tradueixen millor en aquestes dues aplicacions.

De tota manera, per a poder resoldre aquest tipus de traduccions, Itzulges crea una memòria de traducció compatible amb Worf Fast.

A més, es poden incorporar les memòries fetes amb Word Fast, Trados, o les llistes terminològiques directament a la memòria.