Ajuntaments

Molts ajuntaments, igual que nombroses empreses, necessiten oferir els seus serveis a la ciutadania en més d'una llengua i, per a fer-ho, han de gestionar adequadament la documentació multilingüe.

A través d'Itzulges poden cobrir quatre tipus de necessitats:

a) Gestió i realització de les traduccions. Aquest punt s'explica en l'apartat d'Empreses: enviament de traduccions, realització, recuperació de textos ja traduïts, oferir la memòria i el diccionari al personal, etc.

b) Reforçar el Pla lingüístic. Itzulges està pensat perquè el personal cree documents i faça traduccions en la llengua pròpia. D'aquesta manera, la correcció dels textos i la realització de les traduccions es poden estendre a tot el personal, posant a la seua disposició el diccionari i la memòria de traducció.

En cas de tindre un pla de formació, Itzulges és una eina adequada per a fer el seguiment del nivell de redacció del personal i per a oferir-los assessorament en aquest camp.

Gràcies a això, el personal que coneix la llengua pròpia podrà oferir un millor servei en aquesta llengua pel fet de disposar de més autonomia per a fer-ho.

c) Compartir el fons documental entre els ajuntaments. Com que en més d'un ajuntament es comparteixen nombrosos tipus de documents, en lloc de crear cada un en la llengua pròpia es poden compartir a través d'aquesta aplicació.

d) Oferir assistència lingüística a la ciutadania, autònomos/autònomes, hotelers/hoteleres… Molts ajuntaments, dins del treball de promoció de la llengua pròpia, ofereixen breus traduccions. Gràcies a Itzulges, donant als usuaris l'oportunitat d'utilitzar l'aplicació, els ciutadans rebrien els textos habituals (tancat per vacances, horari d'estiu, IVA inclòs, preu unitari, forma de pagament…) ja traduïts, i les frases que no es troben en la memòria, una vegada traduïdes, s'incorporarien per als usuaris/usuàries posteriors.