Empreses

Les empreses que utilitzen més d'un idioma a l'hora d'atendre els seus clients o usuaris/usuàries (català, castellà, basc, gallec, anglés, francés…) amb l'aplicació Itzulges podran desenvolupar totes les funcions relacionades amb la gestió lingüística d'una manera fàcil i amb una gran qualitat:

- Fer les sol·licituds de traducció

- Fer les traduccions. En les llengües que tenen traducció automàtica (per exemple, castellà-català), està incorporada aquesta funció per a agilitar (i no substituir) el procés de traducció

- Consultar i recuperar les traduccions fetes

- Unificar la terminologia pròpia de l'entitat i difondre-la entre el personal

- Oferir al personal la possibilitat de crear textos en diferents idiomes amb la correcció corresponent

- Canalitzar la capacitació lingüística del personal

- Oferir cursos de redacció

- Etc.