Empresas

As empresas que utilizan máis dun idioma á hora de atender os seus clientes ou usuarios (galego, castelán, catalán, éuscaro, inglés, francés...) coa aplicación Itzulges poderán desenvolver todas as funcións relacionadas coa xestión lingüística de forma doada e con gran calidade:

- Realizar as solicitudes de tradución.

- Realizar as traducións. Nas linguas que teñen tradución automática (por exemplo español-catalán) está incorporada esta función para axilizar (non substituír) o proceso de tradución

- Consultar e recuperar as traducións realizadas

- Unificar a terminoloxía propia da entidade e difundila entre o persoal

- Ofrecerlle ao persoal a posibilidade de crear textos en diferentes idiomas coa súa correspondente corrección.

- Canalizar a capacitación lingüística do persoal

- Ofrecer cursos de redacción

- Etc.