Confidencialitat

A fi de complir la Llei de protecció de dades i la confidencialitat estricta que requereixen alguns documents es pot incorporar l'aplicació Itzulkodea a través de la qual la persona que vol sol·licitar la traducció pot codificar les dades que s'han de protegir (noms i cognoms, documents d'identitat, nombres…) i d'aquesta manera ni el traductor/traductora ni ningú podrà visualitzar-les.

Posteriorment, una vegada finalitzada la traducció, a través d'Itzulkodea el sol·licitant descodifica el document i el tindrà íntegrament.

D'aquesta manera, el fet d'enviar les traduccions a empreses externes, compartir les memòries o que aquestes memòries estiguen en línia, no és cap obstacle per a mantindre la seguretat perfecta de les dades.